Krishtlindje 2018. Aktiviteti 6.

Krishtlindje 2018. Aktiviteti 6.


Krishtlindje 2017. Aktiviteti 5.

Aktiviteti 5.


Nentor 2017. Aktiviteti 4.

Aktiviteti 4. Bardhaj, Shkodër.


Nentor 2017. Aktiviteti 3.

image_50399233.JPG

Qendra Konkret ndihmon me ushqime për disa muaj fëmijët e kopshtit Esmeralda.

Mbështetur në misionin e saj për të ndihmuar shtresat në nevojë Qendra Konkret i vjen serish në ndihmë kësaj rradhe me ushqime fëmijëve të kopshtit “Esmeralda”.

Në këtë kopesht mësojnë fëmijë të moshave 4-6 vjeç të cilët janë jetim ose në kushte të varfërisë ekstreme.

Perpjekje konkrete në ndihmë të atyre që kanë nevojë! 


Tetor 2017. Aktiviteti 2.

Qendra Konkret Aktiviteti 2

Rëndësia e shkollimit dhe një higjene të mirë për fëmijët.

Qendra Konkret organizoi sot një takim informues me nëna edhe baballarë rom mbi rëndësine e shkollimit dhe pasjes së një higjene dhe komunikimi sa më të mirë me fëmijët e tyre. 

Përmes këtye takimeve synohet që njerëz të këtij komuniteti të informohen mbi rëndësinë e shkollimit të më të vegjëlve për një të ardhme më të mirë.

Përpjekje konkrete në ndihmë të atyre që kanë nevojë! 


Shtator 2017. Aktiviteti 1.

22095238_10155752987522264_1936206805_o.jpg

Kopshti Esmeralda.

Qëndra Konkret siguron bazë materiale shkollore dhe kompjuter për kopshtin "Esmeralda".

Në përmbushje të misiont të saj për të ndihmuar fëmijë në vështirësi ekonomike dhe që i përkasin shtresave shoqërore të margjinalizuara përmes përpjekjeve konkrete, Qëndra Konkret mundëson bazën materiale shkollore për vitin akademik 2017-2018 për kopshtin "Esmeralda".

Kopshti "Esmeralda" përbëhet nga fëmijë kryesisht rom pa prinder ose me familje në kushte varfërie ekstreme. 

Përpjekje konkrete në ndihmë të atyre që kanë nevojë!